D-mehčalec vode vgrajen
T– komandna plošča na dotik
DDE– vgrajen dozator detergenta
LS-izpiralne roke spodaj in zgoraj
PS– vgrajena odtočna črpalka
PLUS-sistem za konstano temperaturo izplakovanja
E-elektronski